Försäkringsbolag - Fakta och information om Försäkringsbolag


Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som antingen ägs av aktieägarna eller försäkringstagarna och erbjuder riskspridning mellan försäkringsbolagets kunder I Sverige finns det flera hundra olika försäkringsbolag med de försäkringsbolag som de flesta känner till är de stora sakförsäkringsbolagen eller de bolag som erbjuder personförsäkringar. De mest välkända försäkringsbolagen i Sverige är:

  • If Försäkringar
  • Folksam Försäkring
  • Trygg-Hansa


Första försäkringsbolaget i Sverige

Första försäkringsbolaget i Sverige

De första försäkringsbolagen var de brandstoder som ägdes gemensamt. Så tidigt som år 1350 i Landslagen från Magnus Ladulås så fanns det paragraf om brandstod, då tidens försäkringsbolag. Ordet brandstod innebär helt enkelt brandstöd och det var enbart denna typ av försäkring som var intressant tidigare eftersom den var så förödande och katastrofal för de drabbade.

Ett försäkringsbolag som länge hade med brandstod i sitt namn var de regionala brandstodsbolagen som t.ex. Östgöta Brandstodsbolag men från 2012 finns inga brandstodsbolag kvar eftersom försäkringsbolagens försäkringsutbud är mycket bredare än enbart brand.

Försäkringsbolagens tjänster

Försäkringsbolagens tjänster

Utbudet bland försäkringsbolagens tjänster och produkter ökar hela tiden. Anledning till att fler försäkringstjänster kommer till hela tiden beror på flera saker.

  • Försäkringsbolagen vill tjäna mer pengar och tar fram många tilläggsförsäkringar eller helt nya försäkringsområden.
  • Ökad variationen gällande försäkringstagarna behov vilket gör att de efterfrågar. Det ökade behovet beror på allt fler och specialiserade intressen hos försäkringstagarna.
  • Allt fler olika typer av dyra kapitalvaror har behov av försäkring.

De flesta försäkringsbolagen har som primärt mål att tjäna pengar genom att öka sina intäkter och minska sina kostnader. Dock så är ryktet så viktigt att försäkringsbolagen aldrig lurar sina kunder utan följer alltid avtal även om de ibland kan anses tolka vissa försäkringsavtal till sin fördel.

Det finns dock försäkringsbolag som ägs av försäkringstagarna och betalar tillbaka eventuellt överskott till försäkringstagarna. Exempel på ett försäkringsbolag av denna typ är Länsförsäkringar.